Vier je zwangerschap!

Zwangerschap, moeder worden, leven geven!!!!

Het is een wonder!!! Er groeit nieuw leven onder je hart.

Het is een heel bijzondere en krachtige periode in een mensenleven.

Sommigen ervaren het als moeilijke en zwaar, het hoeft niet zo te zijn. Altijd rozengeur en maneschijn echter ook niet.

Verbind je met je essentie en je baby, luister nieuwsgierig en ontdek je ware kracht!

Ieder in zijn/haar kracht


Wij zijn mensen, allemaal verbonden, allemaal uniek, ieder met zijn/haar missie.

Hoe kunnen we onze oerwijsheid terugvinden?

Door het leven te leven, vanuit het nu, vanuit ons hart, vanuit ons ZIJN.

Zwangerschap, bevallen, het zijn oeroude, universele, maar toch unieke en magische ervaringen. Alle wijsheid hieromtrend zit in ons. We zijn allemaal geboren uit onze moeder en die uit haar moeder en die moeder uit haar moeder, ...

Nu is het aan ons om te luisteren en te vertrouwen in de wijsheden binnnenin onszelf.


Zwangerschap, een sleutel naar je essentie


Vanaf de conceptie, zelfs daarvoor, ben je bereidt geweest je over te geven aan onverklaarbare natuurkrachten die resulteren in een bevruchting, zwangerschap, geboorte.

Moeder worden, is elke keer weer een poort openen naar een ruimer bewustzijn en intuïtie.

Je zwangerschap maakt je niet alleen emotioneler, ze maakt je gevoeliger, zodat jij nog beter kan voelen wat goed voor je is. Luister naar wat je lichaam je wil vertellen.

Je lichaam als wegwijzer


Door je lichaam te bewonen, net als je baby je lichaam bewoond, word je vanzelf naar je essentie gebracht. Je essentie ligt in je navelgebied, door de baby die groeit in je buik, word je vanzelf naar je midden gebracht. Verbind je met je baby, maak contact met je lichaam, leer je lijf kennen, luister en hoor je eigen wijsheden en voel je eigen kracht!

Door zwangerschapsyoga en massage voed en voel je jouw lichaam, leer je te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft, zonder oordeel, aanvaard je haar mogelijkheden en beperkingen. Eer je zwangere lichaam!

Ons lichaam kan ons zoveel vertellen, we hebben alleen te verstillen en te vertragen.

Kracht van geboorte


Een van de eerste imprints van een kind is bij de geboorte. Hier wordt een blauwdruk gemaakt voor het verdere leven. We staan hier niet vaak bij stil. 

Hoe zou het zijn als je baby zijn/haar moment van geboorte mag kiezen?

Hoe zou het zijn dat mama en baby samen bevallen? Dat zij samen de regie behouden, dat zij het tempo bepalen en beweging/houdingen?

Hoe zou het zijn als moeder en kind op hun eigen krachten mogen en kunnen vertrouwen?

Welke vrouwen en kinderen zouden we dan rondom ons zien? Ook de partners hier zeker niet vergeten, ook zij zijn van onschatbare waarde tijdens de zwangerschap en bevalling.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kan je altijd telefonisch terecht, via mail of via onderstaand contactformulier.